Det er centralt for fotografierne, at de ikke er blevet manipuleret i billedbehandlingsprogrammer efter billedet er taget. Udover en begrænset farve-korrigering, bliver der ikke tilføjet elementer eller fjernet noget fra fotografierne. I stedet benytter jeg kameraets egenskaber til at fremkalde de forskellige effekter når billedet tages; her arbejder jeg f.eks. med lang lukketid, lygter og kulørte lamper. I min optik bidrager dette benspænd til at give fotografierne deres liv, sådan at de fejl og mangler der måtte opstå, er med til at udvikle billederne og deres endelige udtryk.

Det er centralt for fotografierne, at de ikke er blevet manipuleret i billedbehandlingsprogrammer efter billedet er taget. Udover en begrænset farve-korrigering, bliver der ikke tilføjet elementer eller fjernet noget fra fotografierne. I stedet benytter jeg kameraets egenskaber til at fremkalde de forskellige effekter når billedet tages; her arbejder jeg f.eks. med lang lukketid, lygter og kulørte lamper. I min optik bidrager dette benspænd til at give fotografierne deres liv, sådan at de fejl og mangler der måtte opstå, er med til at udvikle billederne og deres endelige udtryk.

It is central to mention that the photographs have not been manipulated in editing programmes like Photoshop and the like. Besides a limited amount of colour correction, there are no added elements to the pictures and nothing has been removed. In stead I make use of the properties and functions of the camera to evoke the different effects when the picture is taken; for example I work with long light exposure, flashlights and coloured lamps. In my view this contributes to giving life to the photographs, in such a way that the mistakes that pops up ends up having a function and form the final expression.