STEFFEN HARDER
BILLEDHUGGER
P1 U1 f1 st1 u13
Skulptur Portræt Udsmykning Formidling Stenhuggeri Undervisning


Idéverden

Skulpturen skal sættes i spil. Ikke som et slutpunkt, men som en konstant bliven-til.
Vi skal skabe fysisk bevægelse omkring skulpturen, så også tankens bevægelse får synlig provokation. Glem alt om, at billedhuggerkunsten skulle være en mere fysisk end tænksom kunstart.

Skulpturen skal brydes ned. Der er altid et nyt portræt i leret, altid en ny skulptur at finde i stenen. Kun foranderligheden er det blivende.

Lad os lege med tanken i skulpturen og blive rigere, se skulpturen som oplevelse, der flytter os.

 


Word of ideas

Put sculpture into play, not as an end in itself but as a constant state of becoming.
We must create physical movement around the sculpture, offering visible provocation to the movement of thought. Forget about sculpture being a more physical than thoughtful art form.

Break down the sculpture. There is always a new portrait hidden in the clay, always a new sculpture to discover in the rock.

Let's have fun with the thought behind the sculpture and let it enrich us, seeing the sculpture as an experience that moves us.